Home

 

Een ondernemer staat tegenwoordig voor vele uitdagingen. Koster @vice helpt ondernemers de uitdagingen aan te gaan en helpt vraagstukken op te lossen. Koster @vice biedt u als ondernemer een klankbord dat werkt als een heldere ‘spiegel’. Tijdens gesprekken krijgt u antwoord op vragen die u heeft. En misschien net zo belangrijk; er worden vragen gesteld, waardoor u niets vergeet en overzicht kan houden. Koster @vice gaat uw onderneming niet runnen, maar kan u wel helpen zodat u met uw bedrijf kunt groeien. Uw eigen potentie, ondernemerskwaliteiten en -grenzen worden inzichtelijk. Hierdoor zult u te weten komen wat u wel en niet wilt.

 

De praktijk leert dat de ‘klankbordfunctie’ van Koster @vice een prettige, maar soms confronterende manier is om ondernemers verder te brengen. Ja-knikkers zijn er al genoeg. Koster @vice wil u écht verder brengen. In een duurzame relatie samen bouwen aan de toekomst.


 
  • Persoonlijke (her)oriëntatie als ondernemer;
  • Een vernieuwde visie en strategie voor uw bedrijf;
  • Een planmatige structuur voor uw bedrijf;
  • Kernwoorden: doelmatigheid; klankbord; coachen; innovatie; kritische sparringpartner; strategische vraagstukken; veranderprocessen; besluitvorming; invoeringstrajecten.
  • Er worden geen dikke rapporten geschreven. Met het advies kan de ondernemer direct aan de slag.