Werkwijze

 

Koster @vice is een eerlijk en objectief klankbord voor ondernemers. Afhankelijk van de vraag en de gewenste intensiteit, kan uit meerdere adviesvormen worden gekozen. Vaak ziet een start er als volgt uit:

  • Eerste fase (geheel vrijblijvend en kosteloos): kennismaking en bespreken van de behoefte en mogelijkheden van advisering;   
  • Tweede fase: nauwkeurig in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden van de ondernemer;
  • Derde fase: vertaling naar (bedrijfs)visie met daarin ook verbeter-/ veranderpunten. Plus het initiëren van het opstellen van een concreet actieplan;
  • Vierde fase: bespreken van het actieplan en het vervolg.

 

De kosten zijn afhankelijk van de opdracht en worden na een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek voorgesteld in een beknopte offerte op basis van uren, dagdelen, project of in ‘abonnementsvorm’.